ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"

นอกจากนี้ เขายังจบการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 และการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 จาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] (วปรอ. 366) <ref>[http://www.insaps.org/page.php?id=Mjc5 ประวัติการทำงานโดยสังเขปของ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย มอบต่อสมาคมข้าราชการพลเรือนเมื่อ พย.๒๕๕๓]</ref>
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย สมรสกับนรีรัตน์ บุนนาค กรรมการบริษัท ปานะวงศ์ จำกัด บุตรีนาวาโทตัปนวงศ์ บุนนาค บุตรพลตรี [[พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค)]] กับกัญจนา บุนนาค ธิดาของ[[เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)]] มีบุตรด้วยกันหนึ่งคน คือ นายเพื่อน ปรมัตถ์วินัย
 
== การทำงาน ==
1,137

การแก้ไข