ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = ไตรรัตน์ ฉัตรแก้วพลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = สุวิมล เทวะศิลชัยกุล
จัดตั้งเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130398.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546]</ref> ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
 
==ผู้ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร==
* เครือวัลย์ สมณะ (ประธานกรรมการบริหาร พ.ย. 2546 - พ.ย. 2549)
* [[มนู อรดีดลเชษฐ์]] ผู้อำนวยการ (2546-2549)
* ศ. ดร. พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (ประธานกรรมการบริหาร ก.พ. 2550 - ก.พ. 2551)
* [[อาวุธ พลอยส่องแสง]] ผู้อำนวยการ (2549-2551)
* ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (ประธานกรรมการบริหาร มิ.ย. 2551 - ม.ค. 2552)
* [[รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์]] ผู้อำนวยการ (2551-2552)
* ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ (ประธานกรรมการบริหาร ก.พ. 2552 - ส.ค. 2553)
* นาวาตรี[[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]] รองผู้อำนวยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
* ศ. ดร. [[ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์]] (ประธานกรรมการบริหาร ก.ย. 2553 - ม.ค. 2558)
* จีราวรรณ บุญเพิ่ม (ประธานกรรมการบริหาร ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน)
 
== สถานที่ตั้ง ==
ผู้ใช้นิรนาม