ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เป่า จิน จง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
* กิจกรรมชายโสด
* แสงเทียน
* [[หัวใจที่ถอดร่วง]]
* ทิพยดุริยางค์ พ.ศ. 2543 ช่อง 7
* เก็บแผ่นดิน พ.ศ. 2544 ช่อง 7
* เมืองดาหลา พ.ศ. 2546 ช่อง 7
* สัญญาเมื่อสายัณห์
* [[หัวใจที่ถอดร่วง]]
* [[ครูสมศรี]]
* โซ่เสน่หา
ผู้ใช้นิรนาม