ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลของภาษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
[[ไฟล์:Human Language Families (wikicolors).png|thumb|300px|ตระกูลภาษาต่างๆทั่วโลก]]
[[ภาษา]]ส่วนใหญ่สามารถจะจำแนกให้อยู่ใน'''ตระกูลของภาษา''' (ซึ่งจะเรียกว่า "กลุ่มภาษา" ในบทความนี้) กลุ่มภาษาที่มีการจัดกลุ่มอย่างชัดเจน จะเป็นหน่วยทาง[[วิวัฒนาการ]] กล่าวคือ ทุกสมาชิกจะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ส่วนใหญ่แล้ว ภาษาบรรพบุรุษมักจะไม่เป็นที่รู้จักโดยตรง เนื่องจากภาษาส่วใใใฝใใใข ใใใใลฝใฝนส่วนใหญ่จะมีประวัติของการเใลยใใขรขียนสั้นมากเขียนสั้นมาก อย่างไรก็ดี เป็นไปได้ที่จะค้นพบคุณสมบัติต่าง ๆ ของภาษาบรรพบุรุษโดยใช้[[วิธีการเปรียบเทียบ]] ([[:en:Comparative method|comparative method]]) -- เป็นวิธีการสร้างใหม่ที่คิดโดย [[นักภาษาศาสตร์]]ใน[[คริสต์ศตวรรษที่ 19]] ชื่อ [[เอากุสต์ ชไลเกอร์]] ซึ่งสามารถแสดงถึงสถานภาพของกลุ่มภาษาของกลุ่มจำนวนมากที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
 
ตระกูลของภาษาสามารถแบ่งย่อยเป็นหน่วยที่เล็กลงไปอีก ซึ่งมักจะเรียกหน่วยย่อยว่า "สาขา" (เนื่องจากประวัติของกลุ่มภาษามักจะเขียนเป็นแผนผังต้นไม้)
769

การแก้ไข