ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำทิพย์ เสียมทอง"

* พี่ผิดอะไร ของ เกษม คมสันต์
* น้ำตาคนเลว ของ เกษม คมสันต์
* สิ่งเดียวสุดท้าย ของ ไก่ พรรณนิภา
* ดอกไม้ ของ ไก่ พรรณนิภา
* เธอคนเดียว ของ ไก่ พรรณนิภา
* จับมือพูกใจ ของ ไก่ พรรณนิภา
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม