Anonimeco

เข้าร่วมเมื่อ 10 ตุลาคม 2557
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องผู้ใช้บน}}
{{User Wikipedian For|year=2014|month=10|day=10}}
{{Userbox
|border-c = #bbb
|border-s = 1
|id-c = #fff
|id-s = 12
|id-fc = #fff
|info-c = #f6f6f6
|info-s = 9
|info-fc = black
|id = [[ไฟล์:Asia mark.svg|45px]]
|info = ผู้ใช้นี้มีส่วนร่วมใน '''[https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:Wikipedia_Asian_Month Wikipedia Asian Month]'''
}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
24,977

การแก้ไข