ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| motto = '''สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม''' <br> สุสิกโข ลภเต ปญฺญํ<br><small> (ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา) </small>
| address = 7 [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] [[แขวงอนุสาวรีย์]] [[เขตบางเขน]] [[กรุงเทพมหานคร]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|10220]]
| en_name = Wat Phrasri Mahadhat Secondary Demonstration School of Phranakhon Rajabhat University
| abbr = พ.ม. (P.M.)
| type = [[โรงเรียนสาธิต]] (สหศึกษา)
1,219

การแก้ไข