ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิสตาลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
แม้ถึงจะมีการประณามลัทธิสตาลินนี้อย่างไร แต่ว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ทั้งในแง่ทฤษฎีและในแง่ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดำเนินการกว่า 30 ปี ในช่วงการปกครองของสตาลินนี้ ก็ยังคงเป็นพื้นฐานของหลักนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ในช่วงที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย.
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[Anti-revisionism]]
* [[Anti-Stalinist left]]
* [[การเปรียบเทียระหว่างลัทธินาซี และ ลัทธิสตาลิน]]
* [[ยึดตัวบุคคลเป็นหลัก]]
* [[ลัทธิตีโต]]
* [[ลัทธิเหมา]]
* [[การฆ่าล้างเผ่าพันธ์สมัยคอมมิวนิสต์]]
* [[ลัทธิร่วมสมัยสตาลิน]]
* [[จักรววรดิโซเวียต]]
* [[Stalin Society]]
* [[สถาปัตยกรรมสมัยลัทธิสตาลิน]]
* [[Totalitarianism]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม