ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิสตาลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: แก้ไขคำผิด)
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
แม้ถึงจะมีการประณามลัทธิสตาลินนี้อย่างไร แต่ว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ทั้งในแง่ทฤษฎีและในแง่ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดำเนินการกว่า 30 ปี ในช่วงการปกครองของสตาลินนี้ ก็ยังคงเป็นพื้นฐานของหลักนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ในช่วงที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย.
 
== อ้างอิง ==
{{More footnotes|date=December 2008}}
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
== หนังสืออ่านเพิ่ม ==
* ''[http://marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/index.htm Economic Problems of Socialism in the USSR]'', written in 1951
* Vincent Barnett, "Understanding Stalinism: The 'Orwellian Discrepancy' and the 'Rational Choice Dictator'," [[Europe-Asia Studies]], vol. 58, no. 3, May 2006 ([http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/ceas/2006/00000058/00000003/art00007;jsessionid=a8qf1bz1bwax.henrietta online abstract]).
* Alan Bullock, ''[[Hitler]] and Stalin: Parallel Lives'', Goldmann
* [[Isaac Deutscher]], ''Stalin: A Political Biography'', Dietz, 1990
* Philip Ingram, ''Russia and the USSR 1905–1991'', [[Cambridge University Press]], Cambridge, 1997
* Lankov, Andrei N., ''Crisis in North Korea: The Failure of De-Stalinization, 1956''. Honolulu: Hawaii University Press (2004)
* [[Boris Souvarine]], ''[http://www.marxists.org/history/etol/writers/souvar/works/stalin/index.htm Stalin: A Critical Survey of Bolshevism]'', Alliance Book, 1939
* [[Robert Service (historian)|Robert Service]], ''Lenin: A Biography'', [[Harvard University Press|Belknap Press]], 2002 ISBN 0-330-49139-3
* [[Robert Service (historian)|Robert Service]]. ''Stalin: A Biography'', Belknap Press, 2005 ISBN 0-674-01697-1
* {{cite book |author=[[Vladimir Tismăneanu]] |title=Stalinism for all seasons: a political history of Romanian Communism |publisher=[[University of California Press]] |location=Berkeley |year=2003 |pages= |isbn=0-520-23747-1 |oclc= |doi=}}
* Allan Todd, ''The European Dictatorships: Hitler, Stalin, Mussolini'', Cambridge University Press, Cambridge, 2003
* John Traynor, ''Challenging History: Europe 1890–1990'', Nelson Thornes Ltd, Cheltenham, 2002
* [[C.L.R. James]]. ''State Capitalism and World Revolution''. Chicago: Charles H. Kerr Publishing Co., 1950.
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://redthaisocialist.com/2011-03-04-16-28-48/133-2011-03-04-16-55-57.html การต่อสู้กับปัญหาแนวคิดกลไก โดย วิภา ดาวมณี ใจ อึ๊งภากรณ์ และนุ่มนวล ยัพราช]
 
{{คอมมิวนิสต์}}
 
[[หมวดหมู่:รัฐศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม