ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทญี่ปุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
แม้ว่าปราสาทจะถูกสร้างให้คงอยู่และใช้หินในการก่อสร้างมากกว่าอาคารทั่ว ๆ ไป ปราสาทส่วนใหญ่ยังสร้างด้วย[[ไม้]] และปราสาทหลายแห่งพังทลายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะใน[[ยุคเซ็งโงะกุ]] (1467–1603) เนื่องจากปราสาทเพิ่งถูกสร้างใหม่ ๆ ในยุคนั้น แต่ในเวลาต่อมา ปราสาทได้รับการบูรณะใหม่ ทั้งในยุคเซ็งโงะกุ [[ยุคเอะโดะ]] (1603–1867) หรือในยุคปัจจุบัน โดยกลายเป็นโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบัน ใน[[ประเทศญี่ปุ่น]]มีปราสาทมากกว่า 100 แห่งที่ยังคงสภาพเดิมหรือเหลือเพียงบางส่วน มีการประมาณไว้ที่ 5,000 แห่ง<ref name="Inoue">{{cite book|last=Inoue|first=Munekazu|year=1959|title=Castles of Japan|location=Tokyo|publisher=Association of Japanese Castle}}</ref> ปราสาทบางแห่งเช่นที่[[ปราสาทมะสึเอะ|มะสึเอะ]] และ[[ปราสาทโคชิ|โคชิ]] ทั้งสองแห่งสร้างใน ค.ศ. 1611 ยังคงสภาพเดิม ไม่ได้รับภัยคุกคามใด ๆ [[ปราสาทฮิโระชิมะ]]ถูก[[การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโระชิมะและนะงะซะกิ|ระเบิดนิวเคลียร์]]ทำลาย และบูรณะขึ้นใหม่ใน ค.ศ. 1958 และตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์<ref name="DK">{{cite book|title=DK Eyewitness Travel Guide: Japan|location=London|publisher=DK Publishing|year=2002}}</ref>
 
ตัวอักขระที่แปลว่าปราสาท '城' ที่อ่านว่า ''ชิโระ'' (คันจิในภาษาญี่ปุ่น) เมื่อเขียนติดกับคำคำหนึ่งจะอ่านเป็น ''โจ'' (คันจิที่แผลงจากภาษาจีน) เช่นในชื่อปราสาท ตัวอย่างเช่น [[ปราสาทโอซะกะ]] เรียกว่า ''โอซะกะโจ'' (大阪城) ในภาษาญี่ปุ่น
 
== อ้างอิง ==
17,874

การแก้ไข