ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างหุ้นส่วน"

ย้อนการแก้ไขของ 125.24.45.178 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย BotKung
(ย้อนการแก้ไขของ 125.24.45.178 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย BotKung)
# ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 
[[สื่อ:Example.ogg]]==ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล==
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคล 2 คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็น"หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด" หมายถึง ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทุกคนที่เป็นหุ้นส่วน ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดจำนวนและหุ้นส่วนแต่ละคนมีอำนาจในการจัดการกิจการของห้างหุ้นส่วน