ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศซาอุดีอาระเบีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ]] (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่ง'''[[มรดกโลก]]'''ของ[[ประเทศซาอุดีอาระเบีย]]ทั้งสิ้น 24 แหล่ง <ref name="UNESCO-Saudi Arabia">{{Cite web|title=World Heritage Properties in Saudi Arabia|url=http://whc.unesco.org/en/statesparties/az|publisher=[[UNESCO]] |accessdate=3 พฤศจิกายน 2015}}</ref>
 
== สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ==