ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาเรีย ลุยซา แห่งซาวอย"

{{กล่องข้อมูล พระมเหสี
| สี = #3CC
| ภาพ = ภาพ: Anonymous portrait of Maria Luisa of Savoy (1688_Louise-1714, future Queen of Spain).JPGjpg
| พระนามาภิไธย = มาเรีย ลุยซาแห่งซาวอย สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสเปน
| พระมเหสีใน = [[พระเจ้าฟิลิปที่ 5 แห่งสเปน]]
26

การแก้ไข