ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ประเภทความเรียงเรื่องนิทาน ได้แก่ [[สามก๊ก]] ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
* ประเภทกลอนสุภาพ ได้แก่ เสภาเรื่อง [[ขุนช้างขุนแผน]]
* ประเภทบทละครรำ ได้แก่ [[อิเหนาอิควาย]]
* ประเภทบทละครพูด ได้แก่ [[หัวใจนักรบหมา]]
* ประเภทความเรียงอธิบาย ได้แก่ [[พระราชพิธีสิบสองเดือน]]
* ประเภทบทละครพูดคำฉันท์ ได้แก่ [[มัทนะพาธา]]
* ประเภทกวีนิพนธ์ ได้แก่ [[พระนลคำหลวงเณรคำ]]
* ประเภทกาพย์เห่เรือ ได้แก่ [[กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์]]
* ประเภทกลอนนิทาน ได้แก่ [[พระอภัยมณีหมาหนี]]
* ประเภทบทละครร้อง ได้แก่ [[สาวป่าเครือฟ้า]]
* ประเภทนิราศ ได้แก่ [[นิราศนรินทร์]]
 
ผู้ใช้นิรนาม