เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| sa'''m'''rā{{Unicode|ṭ}} ||สมฺราฏฺ ||สัมราฏ ||-
|-
| *{{Unicode|ṁ}}||ง ||ँ ||hū'''{{Unicode|ṁ}}''' ||ฮูง|| ฮูง|| -
|-
| rowspan=4|**{{Unicode|ṃ}} ||rowspan=4|ง||rowspan=4| ं|| {{Unicode|da'''ṃ'''ṣṭrā}} ||ทงฺษฺฏฺรา ||ทังษฏรา ||-
116,420

การแก้ไข