ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

|'''H'''indū||ฮินฺดู|| ฮินดู||ฮินดู
|-
| {{Unicode|ḥ}} || ห์ ||:|| du''' {{Unicode|ḥ}}'''kh ||ทุห์ข|| ทุห์ขะ||ทุกข์
|-
!colspan = 7 | J
| sa'''m'''rā{{Unicode|ṭ}} ||สมฺราฏฺ ||สัมราฏ ||-
|-
| *mํ{{Unicode|ṁ}}||ง ||ँ ||hū'''mํ{{Unicode|ṁ}}''' ||ฮูง|| ฮูง|| -
|-
| rowspan=4|**{{Unicode|ṃ}} ||rowspan=4|ง||rowspan=4| ं|| {{Unicode|da'''ṃ'''ṣṭrā}} ||ทงฺษฺฏฺรา ||ทังษฏรา ||-
| sa'''{{Unicode|ṃ}}'''yog ||สงฺโยค|| สังโยคะ ||สังโยค
|}
<p>* mํ{{Unicode|ṁ}} ใช้แทน[[จันทรพินทุ]] (candrabindu) เป็นเครื่องหมายกำกับสระเพื่อให้ออกเสียงขึ้นจมูกคล้ายเสียง "ง" จึงใช้ "ง" แทน
<p>** {{Unicode|ṃ}} ใช้แทน[[อนุสวาร]] (anusvāra) เป็นเครื่องหมายกำกับสระ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะเศษวรรคจะออกเสียงขึ้นจมูกฟังคล้ายเสียง "ง" จึงใช้ "ง" แทน
{|class="wikitable" width="97%"
|-
|<ref> ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค ฎ ({{Unicode|ṭ}}, {{Unicode|ṭh}}, {{Unicode|ḍ}}, {{Unicode|ḍh}}, {{Unicode|ṇ}}) จะออกเสียงเป็น "ณ" <br>
และบางทีก็ใช้ n, <u>n</u> แทน {{Unicode|ṇ}} เช่น ma{{Unicode|ṇ}}{{Unicode|ḍ}}an = ''มัณฑนะ'' ใช้เป็น ma'''n'''{{Unicode|ḍ}}an, ma'''<u>n</u>'''{{Unicode|ḍ}}an</ref>{{Unicode|ṇ}} || ณ||ण ||ma'''{{Unicode|ṇ}}''' {{Unicode|ḍ}}an ||มณฺฑน|| มัณฑนะ ||มัณฑนา
|-
!colspan = 7 | P
|r|| ร ||र ||'''r'''ājadhānī ||ราชธานี|| ราชธานี ||ราชธานี
|-
|rowspan=4|<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>r</u> แทน {{Unicode|ṛ}} เช่น ba{{Unicode|ṛ}}ā = ''บรา'' ใช้เป็น ba'''<u>r</u>'''ā</ref><sup>#</sup>{{Unicode|ṛ}} ||rowspan=4|ร ||rowspan=4 |ड़ ||ba''' {{Unicode|ṛ}}'''ā ||บรา ||บรา|| -
|-
| ba'''{{Unicode|ṛ}}'''ba'''{{Unicode|ṛ}}'''|| บรฺบรฺ|| บรบร ||-
133,882

การแก้ไข