ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แบลซ ปัสกาล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2166]]
[[หมวดหมู่:นักปรัชญา]]
[[หมวดหมู่:ชาวฝรั่งเศส]]
[[หมวดหมู่:นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส]]
[[หมวดหมู่:นักฟิสิกส์]]
[[หมวดหมู่:นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส]]
[[หมวดหมู่:นักคณิตศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส]]
[[หมวดหมู่:นักประดิษฐ์]]
[[หมวดหมู่:นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส]]
58,309

การแก้ไข