ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องดนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
{{issues|สั้นมาก=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
'''เครื่องดนตรี''' คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา หรือปรับจากอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้งานสำหรับการผลิตเสียง[[ดนตรี]] หรือสร้างเสียงสำหรับใช้ประกอบในการร้องรำทำเพลง โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้ผลิตเสียงดนตรี ย่อมเรียกว่า '''เครื่องดนตรี''' ได้ทั้งสิ้นโดยยังแบบเป็นเครื่องดนตรีไทย ผู้ที่ใช้และเครื่องดนตรีนั้นตะวันตก เรียกว่า[[นักดนตรี]]
*ซึ่งเครื่องดนตรีไทยแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ ดีด สี ตี เป่า
1.ประเภทดีด เครื่องดนตรีประเภทดีดนั้นคือเครื่องดนตรีที่สามารถให้เสียงได้โดยการดีด เช่น จะเข้ ซึง พิณ กระจับปี่ เป็นต้น
 
2.ประเภทสี เครื่องดนตรีประเภทสีนั้นคือเครื่องดนตรีที่สามารถให้เสียงได้โดยการสี เช่น ซอต่างๆ สะล้อ เป็นต้น
 
3.ประเภทตี เครื่องดนตรีประเภทตีนั้นคือเครื่องดนตรีที่สามารถให้เสียงได้โดยการตี เช่น กลองต่างๆ ขิม เป็นต้น
 
4.ประเภทเป่า เครื่องดนตรีประเภทเป่านั้นคือเครื่องดนตรีที่สามารถให้เสียงได้โดยการเป่า เช่น ขลุ่ยต่างๆ ปี่ต่างๆ เป็นต้น
*เครื่องดนตรีตะวันตกแบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ เครื่องสาย เครื่องกระทบ เครื่องประเภทลิ่มนิ้ว เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง
1.เครื่องสาย คือเครื่องดนตรีที่มีสายหรือประกอบด้วยสาย เช่น กีตาร์ ไวโอลีน เป็นต้น
 
2.เครื่องกระทบ คือเครื่องที่ใช้การกระทบกันเพื่อทำให้เกิดเสียง เช่น ฉาบ แทมบูลิน เป็นต้น
 
3.เครื่องประเภทลิ่มนิ้ว คือใช้นิ้วในการกดเพื่อทำให้เกิดเสียง เช่น เปียโน ออร์แกน เป็นต้น
 
4.เครื่องเป่าลมไม้ คือ เครื่องที่ใช้การเป่าโดยที่เครื่องดนตรีนั้นทำจากไม้ เช่น รีคอร์เดอร์ เป็นต้น
 
5.เครื่องเป่าลมทองเหลือง คือ เครื่องที่ใช้การเป่าโดยที่เครื่องดนตรีนั้นทำจากทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต เป็นต้น
 
ผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีได้อย่างชำนาญเราเรียกว่า "นักดนตรี"
 
 
 
"นี่ก็เป็นข้อมูลเครื่องดนตรีอย่างคร่าวที่แก้ไขไว้ให้ใหม่แล้วถ้าหากบกพร่องก็ต้องขอโทษด้วยครับ"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แก้ ณุ บ.ช.^^
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม