ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การคลังสินค้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|หัวหน้า1_ชื่อ = พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = นายชนุตร์ปกรณ์นางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์สีนิล
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รักษาการผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
34,024

การแก้ไข