ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''โมล''' (สัญลักษณ์: mol) เป็น[[หน่วยฐานเอสไอ|หน่วยฐาน]]สำหรับวัดปริมาณสารใน[[หน่วยเอสไอ]] เป็นปริมาณที่ไม่มีมิติ หนึ่งโมลคือปริมาณของสารที่มีหน่วยย่อยเท่ากับจำนวน[[อะตอม]]ของ[[คาร์บอน-12]] ที่มีมวล 12 [[กรัม]] เมื่ออะตอมของคาร์บอน-12 ไม่ถูกยึดและอยู่นิ่งในสถานะฐาน จำนวนอะตอมดังกล่าวเรียกว่า[[เลขอาโวกาโดร]]ซึ่งมีค่าประมาณ 6.0221415 x 10<sup>23</sup>
 
เนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง[[หน่วยมวลอะตอม]]กับเลขอาโวกาโดร วิธีในทางปฏิบัติที่จะระบุปริมาณสารหนึ่งโมลคือใช้มวลของสารเท่ากับ[[น้ำหนักอะตอม]]ของสารนั้น เป็นหน่วยกรัม ยกตัวอย่างเช่น [[เหล็ก]]มีน้ำหนักอะตอมเป็น 55.845 ดังนั้นหนึ่งโมลของเหล็กจะมีมวล 55.845 กรัม MOLE IS SUPERMAN
 
 
2

การแก้ไข