ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ปลายทาง = [[ไฟล์:Thai Highway-210.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210|ถนนบุญยาหาร]] ใน [[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู|อ.เมือง]] [[จ.หนองบัวลำภู]] <br />
| แยกสำคัญ =
[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146]]<br/> ใน [[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู|อ.เมือง]] [[จ.หนองบัวลำภู]]<br />
[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420]]<br/> ใน [[อำเภอศรีบุญเรือง|อ.ศรีบุญเรือง]] [[จ.หนองบัวลำภู]]<br />
[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133]]<br/> ใน [[อำเภอศรีบุญเรือง|อ.ศรีบุญเรือง]] [[จ.หนองบัวลำภู]]<br />
ผู้ใช้นิรนาม