ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วันสวรรคต =
| พระราชบิดา = [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]
| พระราชมารดา = [[กรมหลวงราชานุรักษ์]]
| พระมเหสี =
| พระราชสวามี =
ผู้ใช้นิรนาม