ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
* สาขา[http://web.eng.ubu.ac.th/~graduate/Announce48/Course/brochure_Ph.D.pdf วิศวกรรมไฟฟ้า]
 
|-
|}
 
== คณบดี ==
 
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! colspan = "3" style = "background: #A73B24; color:white; " | ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
|-
! style= "background: darkred; color:white; " | รายนามคณบดี
! style= "background: darkred; color:white; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1. รองศาสตราจารย์ อุทิศ หิมะคุณ
| valign = "top" | พ.ศ. 2534 - 2537
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 2. ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2537 - 2547
|-
| valign = "top" | 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา
| valign = "top" | พ.ศ. 2547 – 2554
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2555 - 2557
|-
| valign = "top" | 5. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
| valign = "top" | พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม