ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| stadium_name = สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
| nickname =
| image = [[Fileไฟล์:FC Suphamburi Stadium.jpg|250px250px|]]
| fullname =
| former_names = สนามกีฬาสงครามโลกครั้งที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
417,867

การแก้ไข