ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดิเรก อิงคนินันท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = ดิเรก อิงคนินันท์ 0001.jpg
| order = [[ประธานศาลฎีกา]] คนที่ 42
| term_start = [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2556]]
| term_end = [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2558]]
| predecessor = [[ไพโรจน์ วายุภาพ]]
| successor = [[วีระพล ตั้งสุวรรณ]]
| footnotes =
}}
 
'''ดิเรก อิงคนินันท์''' ([[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2493]] - ) [[ประธานศาลฎีกา]]คนที่ 42
 
== ประวัติ ==
ดิเรก อิงคนินันท์ เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2493<ref>[http://www.supremecourt.or.th/webportal/supremecourt/content.php?content=component/content/view.php&id=96 ดิเรก อิงคนินันท์] จากเว็บไซต์ www.supremecourt.or.th</ref> สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ปี 2515 และเนติบัณฑิตไทย (สอบไล่ได้ลำดับที่ 1)จาก[[สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา]] 2517<ref>[http://www.opsc.coj.go.th/info.php?cid=2 ประวัติประธานศาลฎีกา]. สำนักประธานศาลฎีกา</ref>
 
== การทำงาน ==
รับราชการครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2520 ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ได้เป็นผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] ผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดพิษณุโลก]] ผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดอ่างทอง]] ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล[[จังหวัดราชบุรี]] ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตามลำดับ ได้ทำงานในศาลฎีกาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2537 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ต่อมาย้ายไปเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 แล้วกลับมาทำงานในศาลอุธรณ์ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 6 ตามลำดับ ได้กลับมาทำงานในศาลฎีกาอีกครั้งเมื่อพ.ศ. 2548 เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เลื่อนขึ้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกาตามลำดับ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เมื่อพ.ศ. 2556<ref>[http://www.dailynews.co.th/Content/crime/151936/%E2%80%9C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+42 “ดิเรก อิงคนินันท์”ผงาดนั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 42]. จากเดลินิวส์. วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2556</ref> แทน[[ไพโรจน์ วายุภาพ]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
*[[พ.ศ. 2542 ]]- [[ไฟล์:Order_of_the_White_Elephant_-_Special_Class_(Thailand)_ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)
*[[ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_Special_Class_(Thailand)_ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
*[[ไฟล์:Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]] (ร.จ.พ.)
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
| รูปภาพ = SupremeCourt logo.JPG
| ตำแหน่ง = [[รายนามประธานศาลฎีกา|ประธานศาลฎีกา]] (คนที่ 42)
| ก่อนหน้า = [[ไพโรจน์ วายุภาพ]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป =ยังอยู่ในตำแหน่ง [[วีระพล ตั้งสุวรรณ]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = [[271 พฤศจิกายนตุลาคม]] [[พ.ศ. 25542556]] - ปัจจุบัน[[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2558]]
}}
{{จบกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม