ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดิเรก อิงคนินันท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| term_end =
| predecessor = [[ไพโรจน์ วายุภาพ]]
| successor = [[วีระพล ตั้งสุวรรณ]]
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2493|10|31}}
| birth_place =
ผู้ใช้นิรนาม