ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรพล โทณะวณิก"

==ผลงานการเขียนเพลง==
 
* '''ใครหนอ''' ([[สวลี ผกาพันธุ์]])
* '''ชอบไปหมด''' (สุเทพ ประยูรพิทักษ์)
* '''กลับมาแล้ว''' ([[ดิอิมพอสซิเบิ้ล]])
* '''ปะป๊า มาม้า''' ([[ฟอร์เอฟเวอร์|วงฟอร์เอฟเวอร์]])
* '''ถามเจ๊''' ([[ฟอร์เอฟเวอร์|วงฟอร์เอฟเวอร์]])
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม