ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| predecessor = [[กฤษณพงศ์ กีรติกร]]
| successor =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|25032505|10|16}}
| birth_place =
| death_date =
ผู้ใช้นิรนาม