เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 6
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตฟารู|ฟารู]] (Faro)
| 49604,960 ตร.กม.
| 451,006 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 15
116,063

การแก้ไข