เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 1
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตลิสบอน|ลิสบอน]] (Lisbon)
| 2,761 ตร.กม.
| 2,250,533 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 10
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตกวาร์ดา|กวาร์ดา]] (Guarda)
| 5,518 ตร.กม.
| 160,939 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 2
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตไลรีอา|ไลรีอา]] (Leiria)
| 3,517 ตร.กม.
| 470,930 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 11
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตกูอิงบรา|กูอิงบรา]] (Coimbra)
| 3,947 ตร.กม.
| 430,104 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 3
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตซังตาไร|ซังตาไร]] (Santarém)
| 6,747 ตร.กม.
| 453,638 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 12
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตอาไวรู|อาไวรู]] (Aveiro)
| 2,808 ตร.กม.
| 714,200 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 4
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตซือตูบัล|ซือตูบัล]] (Setúbal)
| 5,064 ตร.กม.
| 851,258 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 13
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตวีเซว|วีเซว]] (Viseu)
| 5,007 ตร.กม.
| 377,653 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 5
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตแบฌา|แบฌา]] (Beja)
| 10,225 ตร.กม.
| 152,758 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 14
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตบรากังซา|บรากังซา]] (Bragança)
| 6,608 ตร.กม.
| 136,252 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 6
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตฟารู|ฟารู]] (Faro)
| 4960 ตร.กม.
| 451,006 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 15
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตวีลาเรียล|วีลาเรียล]] (Vila Real)
| 4,328 ตร.กม.
| 206,661 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 7
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตแอวูรา|แอวูรา]] (Évora)
| 7,393 ตร.กม.
| 166,706 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 16
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตโปร์ตู|โปร์ตู]] (Porto)
| 2,395 ตร.กม.
| 1,817,117 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 8
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตปูร์ตาแลกรือ|ปูร์ตาแลกรือ]] (Bragança)
| 6065 ตร.กม.
| 118,506 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 17
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตบรากา|บรากา]] (Braga)
| 2,673 ตร.กม.
| 848,185 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 9
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตกัชแตลูบรังกู|กัชแตลูบรังกู]] (Castelo Branco)
| 6,675 ตร.กม.
| 196,264 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 18
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตเวียนาดูกัชแตลู|เวียนาดูกัชแตลู]] (Viana do Castelo)
| 2,255 ตร.กม.
| 244,836 คน
! style="width:30%; background:white; border-bottom:1px solid black;"| จำนวนประชากร
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[อะโซร์ส]] (Azores)
| 2,333 ตร.กม.
| 246,772 คน
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[มาเดรา]] (Madeira)
| 801 ตร.กม.
| 267,785 คน
115,497

การแก้ไข