ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอฟ(เอกซ์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 송천/宋茜
| {{วันเกิดและอายุ|2530|02|2}}<ref name="Victoria Naver">{{cite news|url=http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&sm=tab_txc&ie=utf8&query=%EB%B9%85%ED%86%A0%EB%A6%AC%EC%95%84&os=218960|title=Victoria Naver Profile|publisher=Naver|accessdate=May 7, 2012|date=2012-05-07}} {{ko icon}}</ref>
| หัวหน้าวง, นักเต้นหลัก, นักร้องนำเสริม
|-
| [[Amber Liu (singer)|แอมเบอร์]]
| 박선영/朴善英
| {{วันเกิดและอายุ|2536|08|12}}<ref name="Luna Naver">{{cite news|url=http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&sm=tab_txc&ie=utf8&query=%EB%A3%A8%EB%82%98&os=420721|title=Luna Naver Profile|publisher=Naver|accessdate=May 7, 2012|date=2012-05-07}} {{ko icon}}</ref>
| นักร้องเสียงหลัก,นักเต้นนำ
|-
| [[คริสตัล ช็อง|คริสตัล]]
| 정수정/鄭秀晶
| {{วันเกิดและอายุ|2537|10|24}}<ref name="Krystal Jung Naver">{{cite news|url=http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&sm=tab_txc&ie=utf8&query=%EC%97%90%ED%94%84%EC%97%91%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%83%88&os=420610|title=Krystal Naver Profile|publisher=Naver|accessdate=May 7, 2012|date=2012-05-07}} {{ko icon}}</ref>
| นักร้องเสียงหลักนำ,นักเต้นนำ,มักเน่,คาริสม่าภาพลักษณ์
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม