ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซันบ็อกซ์"

 
==รายการในกล่องซันบ็อกซ์==
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 อาร์เอสได้เปิดตัวกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม ซัน บ็อกซ์ซันบ็อกซ์ ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งจานดาวเทียมระบบเคยู แบนด์ ที่มี กว่า 80 ช่อง และจานซี แบนด์ ที่มีกว่า 200 ช่อง <ref>[http://www.dailynews.co.th/Content/economic/171422/%26quot%3B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%26quot%3B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%26quot%3B%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%26quot%3B อาร์เอสเปิดตัวกล่องดาวเทียม sunbox]</ref>
<ref>[http://www.rssunbox.com/real/sunbox.php?p=2 ช่องรายการกล่อง sunbox]</ref>
 
58,222

การแก้ไข