ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนนวมินทร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[โรงเรียนวัดบางเตย]]
* [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒]]
* [[โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลพญาไท]] นวมินทร์ (เดิมชื่อ โรงพยาบาลศรีสยาม)
* [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร]]
 
ผู้ใช้นิรนาม