ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ว.ม.|2541}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/B/023V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)]</ref>
{{ม.ป.ช.}}
{{ต.จ.ว.|2543}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/009/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓)]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม