ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพโรจน์ รัตตกุล"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Phairoch Rattakul(6).jpg|300px|thumb|right|]]
[[ไฟล์:Phairoch Rattakul(5).jpg|300px|thumb|right|]]
{{ต.ม.}}
*เครื่องราชอิสริยาภรณ์[[ตริตาภรณ์มงกุฏไทย]] (ต.ม.)
{{ท.ช.}}
*เครื่องราชอิสริยาภรณ์[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] (ท.ม.)
{{ป.ม.}}
*เครื่องราชอิสริยาภรณ์[[ประถมาภรณ์มงกุฏไทย]] (ป.ม.)
{{ต.ภ.}}
*เครื่องราชอิสริยาภรณ์[[ตติยดิเรกคุณาภรณ์]] (ต.ภ.)
{{ป.ช.}}
*เครื่องราชอิสริยาภรณ์[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ป.ช.)
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศมาเลเซีย==
ผู้ใช้นิรนาม