ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิโรจน์ ณ บางช้าง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
วิโรจน์ ณ บางช้าง ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตาลมะพร้าว และเข้ามามีบทบาทในฐานะนายกสมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย<ref>[http://www.thaigov.go.th/th/governmental/item/4617-.html เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนผู้ค้าปลีก - ส่ง]</ref> รวมทั้งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร ในสมัยของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร<ref>[http://www.kpi.ac.th/kpith/images/stories/2012/55-03-12%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf นักการเมืองถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม]</ref>
 
วิโรจน์ ณ บางช้าง ได้อุปสมบทในพุทธศาสนา มีฉายาว่า "พระวิโรจน์ ภูริสีโร" จนกระทั่งมรณภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์2 เมษายน พ.ศ. 2557 ด้วยโรตมะเร็งไต อายุ 65 ปี
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม