ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร"

ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร เดิมชื่อยอดยิ่ง เกิดเมื่อวันที่ [[4 กันยายน]] [[พ.ศ. 2497]] เป็นบุตรของนายใหญ่ และนางทองหย่วน พันธุ์ศรีนคร มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] สมรสกับนางกมลเนตร และหย่า มีบุตร 3 คน หนึ่งในนั้นคือนายพงษ์พันธุ์ ส.อบจ.นครราชสีมา
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม