ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละเมียน บุณยะมาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน เกิดเมื่อวันที่ [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2462]] เป็นบุตรของนายประสพ และนางสนองเนตร บุณยะมาน ในพี่น้อง 8 คน
<ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002983/info/vote ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สมรสกับนางรัชนี บุณยะมาน ธิดาของ พันตำรวจตรี [[สงกรานต์ อุดมสิทธิ์]] และนางไข่มุกด์ อุดมสิทธิ์ มีธิดา 4 คน ได้แก่
*นางจันทร์ริง ตั้งเจริญถาวร (สมรสกับนาย[[มนตรี ตั้งเจริญถาวร]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี]])
*นางจุฬารัตน์ ตั้งเจริญถาวร (สมรสกับนาย[[ประเสริฐ จันทรรวงทอง]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงคมนาคม]])
*นางนงลักษณ์ วงศ์ประยูร (สมรสกับนาย[[อรรถพล วงษ์ประยูร]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี]])
*นางพรทิพย์พา ศรีสุรพล (สมรสกับนาย[[สุชาย ศรีสุรพล]] อดีตผู้อำนวยการ[[สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก]] และอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น]])
 
 
 
ร้อยเอกละเมียน เสียชีวิต เมื่อวันที่ [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]] ด้วยโรคติดเชื้อกระแสโลหิต สิริอายุ 88 ปี <ref>[http://www.gotoknow.org/posts/76289 อาลัย: ร.อ. ละเมียน บุณยะมาน]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม