ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล อดีตประเทศ
|conventional_long_name = สาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย(1947-1965)<br/>สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย(1965-1989)
|native_name = ''Republica Socialistă România''
|common_name = โรมาเนีย
155

การแก้ไข