ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:อายุปีเดือนสัปดาห์วัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|1|2|4|6|8|9|11 = 31
|3={{#ifexpr: {{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}} mod 4 = 0
|{{#ifexpr: ({{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}} mod 100 = 0) and ({{{year2 | {{CURRENTYEAR}} }}} mod 400 != 0)
|28
|29
149,452

การแก้ไข