ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกสุมพิสัย"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอโกสุมพิสัยประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 18 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลหัวขวางโกสุมพิสัย''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวขวาง
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวขวาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหัวขวาง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางน้อยทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม