ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์ประยูร ราชอาภัย"

* 2542 ''[[ขุนเดช]]'' ช่อง 7
* 2542 ''[[ลูกหว้า]]'' ''รับเชิญ'' ช่อง 7
* 2543 ''[[รากนครา]]'' ช่อง 7
* 2543 ''แค่เอื้อม'' ช่อง 7
* 2545 ''[[พรหมพาล]]'' ช่อง 7
* 2546 ''[[แก้วตาหวานใจ]]'' ช่อง 7
* 2546 ''[[ชะชะช่า ท้ารัก]] ช่อง 7
* 2546 ''[[เลือดขัตติยา]]'' ช่อง 5
* 2547 ''[[แหวนทองเหลือง]]'' ช่อง 7
ผู้ใช้นิรนาม