ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริสรา กำธรเจริญ"

* รางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ เนื่องใน[[วันสตรีสากล]] ประจำปี 2556 จาก[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]<ref>[http://www.gender.go.th/person/menu_56.html ประกาศเกียรติคุณ สตรี บุคคลและหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ประจำปี 2556] จาก[http://www.gender.go.th/ หน้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]</ref><ref>[http://www.dailynews.co.th/Content/social/53609/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5+2556 รางวัลแด่ผู้หญิงเก่งประจำปี 2556] จาก[http://www.dailynews.co.th/ หน้าเว็บไซต์ delinews.com]</ref>
* รางวัล[[ดาวเมขลา]] ประจำปี 2557 ประเภท พิธีกรผู้ประกาศข่าวใช้หลักภาษาไทยดีเด่น <ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403365201 ผลรางวัล “ดาวเมขลา” จักจั่น ศิลปินเจ้าบทบาทดีเด่นยอดเยี่ยม พี่เบิร์ด ได้ศิลปินทรงคุณค่า] จาก[http://www.matichon.co.th/ หน้าเว็บไซต์ matichon Online]</ref>
* จากพ่อของหมวย
 
== กิจกรรมอื่นๆ ==
ผู้ใช้นิรนาม