ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละเมียน บุณยะมาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519]] [[จังหวัดสงขลา]] สังกัด[[พรรคชาติไทย]]
 
== ประสบการณ์ ==
*นายกกรรมการ[[ธนาคารมหานคร]]
*กรรมการ[[ธนาคารมหานคร]]
*กรรมการ[[ธนาคารไทยพาณิชย์]]
*กรรมการ[[ธนาคารนครหลวงไทย]]
*กรรมการ[[ธนาคารศรีนคร]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม