ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาจุฬาลงกรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{วิกิซอร์ซ|มหาจุฬาลงกรณ์}}
 
'''{{audio|MahaChulalongkorn.ogg|มหาจุฬาลงกรณ์ }}''' เป็น[[เพลงพระราชนิพนธ์]]ลำดับที่ 11 ของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง โดยมี[[สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา]] และ [[สุภร ผลชีวิน]] เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้เป็นเพลงประจำสถาบันของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] นิสิตและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยืนตรงเมื่อเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ดังขึ้น
 
== ประวัติ ==
1,791

การแก้ไข