ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตบางกอกใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ดีที่สุดที่ได้เปลี่ยน)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[วัดหงส์รัตนาราม]]
* [[วัดเครือวัลย์วรวิหาร]]
* [[วัดโมลีโลกยาราม]]
*
* โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
* [[วัดราชสิทธาราม]]
* [[วัดใหม่พิเรนท์พิเรนทร์]]
* [[วัดนาคกลาง]]
* [[วัดท่าพระ]]
* [[วัดสังข์กระจาย]]
*
* [[วัดไชยฉิมพลี]]
* [[วัดประดู่ฉิมพลี]]
*
* [[บ้านเตเต้]]
* [[พระราชวังเดิม]]
* [[สี่แยกท่าพระ]]
* [[โรงเรียนทวีธาภิเศก]]
* [[โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน]]
174,465

การแก้ไข