ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พระองค์เจ้าราชธิดาในรัชกาลทรงกรมพระยาและเป็นพระอภิบาลรัชกาลที่ห้าทรงรักเสมอพระราชชนนี)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ต่อมา[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงออกพระนามว่า '''สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร''' <ref>จุลลดา ภักดีภูมินทร์, [http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetail.asp?stcolumnid=1460&stissueid=2486&stcolcatid=2&stauthorid=13 เล่าเรื่องมอญ], สกุลไทย, ฉบับที่ 2486, ปีที่ 48, 11 มิถุนายน 2545</ref>
 
== พระเกียรติยศ ==
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
 
=== พระอิสริยยศ ===
* ''พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าละม่อม'' (8 ธันวาคม พ.ศ. 2361 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
* ''พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าละม่อม'' (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411)
* ''พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 - พ.ศ.2416)
* ''พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร'' (พ.ศ.2416 - 25 สิงหาคม 2440)
* ''พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร'' (25 สิงหาคม 2440 - ) เฉลิมพระเกียรติยศ เสมอด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระราชทานพระสัปตปฏลเศวตฉัตรกางกั้งเหนือพระโกศ และการสิ้นพระชนม์ ให้เรียกว่า '''เสด็จสวรรคต'''<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/022/225.PDF สถาปนาในการเฉลิมพระเกียรติยศ], เล่ม ๑๓, ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า ๒๒๕ </ref>
* ''สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร'' ( - ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ == =
* [[ไฟล์:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.JPG|80px]] [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]] (ม.จ.ก.)
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] (ป.จ.)
 
=== กรมขอเฝ้า ===
* ''เจ้ากรม'' : พระสุดารัตน์ราชประยูร
* ''ปลัดกรม''
1,251

การแก้ไข