ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
* สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 4136 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
* สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
* สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
ผู้ใช้นิรนาม