ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หินหนืด"

* หินหนืดไดออไรต์ (Dioritic magma) หรือ หินหนืดแอนเดสไซต์ (Andesitic magma)
* หินหนืดไรโอไลต์ (Rhyolitic magma) หรือ หินหนืดแกรนิต (Granitic magma)
 
==องค์ประกอบของหินหนืดที่ทำให้ภูเขาไฟระเบิดรุนแรงแตกต่างกัน==
* หากหินหนืดประกอบไปด้วยเหล็กและแมกนีเซียมเป็นจำนวนมากก็จะมีความหนืดน้อยจึงทำให้ไหลออกมาอย่างช้าๆ
* หากหินหนืดประกอบด้วยซิลิกามาก ก็จะมีความหนืดมาก ดังนั้นเมื่อมีการปะทุขึ้นมามันจึงระเบิดออกมา
* หินหนืดที่มีก๊าซปะปนอยู่มาก การปะทุในลักษณะนี้จะเป็นการระเบิดที่รุนแรง
 
== ดูเพิ่ม ==
5

การแก้ไข