ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บาศกนิยม"

เพิ่มขึ้น 213 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Juan Gris - Portrait of Pablo Picasso - Google Art Project.jpg|thumb|ผลงานแบบบาศกนิยม]]
 
'''บาศกนิยม''' ({{lang-en|cubism}}) เป็นลัทธิการสร้างสรรค์ศิลปะที่ได้รับผลสะท้อนมาจากอิทธิพลด้านความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และจากลักษณะรูปแบบหน้ากากของชนเผ่าดั้งเดิมในแอฟริกา ซึ่งได้ปลุกเร้าการสร้างสรรค์แบบใหม่ รวมทั้งลักษณะการของศิลปินสมัยใหม่ที่พยายามแสวงหาลักษณะเฉพาะตัวให้กับตนเอง เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับลักษณะรูปแบบศิลปะกลุ่มอื่นที่ผ่านมาหรือที่มีอยู่ในยุคนั้น ซึ่งมีหลักสุนทรียภาพที่แสดงรูปทรงศิลปะในลักษณะผันแปรความจริง โดยให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม เป็น[[ลูกบาศก์]] เป็นทรง[[เรขาคณิต]] เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเชิงสามมิติให้ปรากฏในผืนระนาบสองมิติหรือสามมิติ แสดงออกทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรม หากเป็นงานจิตรกรรมรูปแบบผลงานก็จะสามารถแสดงลักษณะปรากฏทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังบนพื้นระนาบไปพร้อมกัน บางทีก็แสดงการทับซ้อนและปิดบังระหว่างกัน รวมทั้งมีการตัดทอนรูปทรงให้ดูง่ายขึ้นกว่ารูปจริงของวัตถุหรือสภาวะที่แท้จริงของรูปทรงนั้น ๆ ด้วย
 
== ประวัติ ==
===จุดมุ่งหมายและการตีความ===
กระแสบาศกนิยมมีความเชื่อทางศิลปะว่า การแสดงออกทางศิลปะนั้น นอกจากจะต้องไม่ถ่ายทอดตามความเป็นจริงตามตาเห็นแล้ว ศิลปินยังจะต้องกลั่นกรองรูปทรงด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปทรงให้เหลือเพียงแก่นที่แท้จริงและมั่นคงแข็งแรงด้วยปริมาตรของรูปทรงที่แข็งแรงอัดแน่นอีกด้วย ส่วนมิติแห่งความลึกถูกทำให้ปรากฏด้วยการใช้เหลี่ยมมุมประดุจเพชรที่ถูกเจียระไน ทำให้เกิดเงาทับซ้อนและเล่นแง่มุมด้วยขอบเขตของภาพที่ประสานสัมผัสกันอย่างเป็นจังหวะภายใต้การให้สีที่ไม่ฉูดฉาดรุนแรง เปลี่ยนแปลงรูปทรงธรรมชาติ มาสู่การจัดองค์ประกอบแบบนามธรรมทางเรขาคณิต ในลักษณะทับซ้อนกันบ้าง หรือมีรูปทรงบางใสซ้อนสลับกันบ้าง ใช้สีแบนราบปราศจากแสงและเงา มีความกลมกลืนหรือตัดกัน
[[ไฟล์:ARCHIPENKO (Woman Combing.jpg|237*264px|thumbnail|default|'''ARCHIPENKO (Woman Combing Her Hair),''' ของอาร์คีเปนโค ค.ศ. 1914 orหรือ 1915 Bronze, (35.9 x 9.2 x 8.1 cm.) Raymond and Patsy Nasher Collection, Dallas, Texas 1984.A.40]]
 
หากพิจารณารูปแบบศิลปะของกระแสบาศกนิยมโดยภาพรวม จะเห็นมีลักษณะเป็นลูกบาศก์ ดังนั้นผลงานดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าบาศกนิยม อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะประการแรกของบาศกนิยมประการสำคัญคือ การแสดงออกด้านการสร้างสรรค์ของศิลปินจะอยู่ภายใต้การควบคุมขอบเขตของผลงานและความรู้สึกของศิลปินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักการเสมอ ศิลปินคำนึงถึงความมีระยะใกล้ไกลในภาพ ด้วยรูปทรงขนาด การทับซ้อน การบัง และความโปร่งใสเหมือนภาพเอกซเรย์ จะคำนึงถึงการตัดทอน การย่อและขยายส่วน และการบิดเบือนรูปทรง ให้อิสรเสรีแก่ผู้ชม และการสร้างสรรค์งานศิลปะจะคำนึงถึงหลังการจัดองค์ประกอบศิลป์
 
==ตัวอย่างศิลปินสำคัญ==
* '''[[ปาโบล ปีกัสโซ]]''' (Pablo Picasso, ค.ศ. 1881-1973) ผลงานสำคัญคือ ''::La Vie, 1903./; ''Family of Saltimbanques'', 1905.; /''Les Demoisselles D’AVIGOND’AVIGON'', 1907./; ''Woman with Mandolin'', 1910./; ''Girl with Mandolin'', 1910./; ''Pierrot and Harlequin'', 1910./; ''Women in White'', 1923./; ''Three Dances'', 1925./; ''Woman of Algiers'', 1932./; ''Girl before for a mirror'', 1932.; /''Weeping Woman'', 1937./; ''Guernica'', 1937.''
=== 1. [[ปาโบล ปีกัสโซ]] (Pablo Picasso, 1881-1973)===
* '''[[ฌอร์ฌ บรัก]]''' (George Braque, ค.ศ. 1882-1963) ผลงานสำคัญคือ ''Houses at L’estaque'', 1908; ''The Musician’s Table'', 1913; ''The Black Pedestal Table'', 1919; ''Horse’s Head'', 1943; ''The Salon'', 1944.
'''ผลงานสำคัญ'''
* '''[[แฟร์น็อง เลเฌ]]''' (Fernand Leger, ค.ศ. 1881-1955) ผลงานสำคัญคือ ''Nudes in the Forest'', 1910; ''City Landscape'', 1914; ''The Builders'', 1955.
''::La Vie, 1903./ Family of Saltimbanques, 1905. /Les Demoisselles D’AVIGON, 1907./Woman with Mandolin, 1910./Girl with Mandolin, 1910./Pierrot and Harlequin, 1910./ Women in White, 1923./ Three Dances, 1925./Woman of Algiers, 1932./Girl before for a mirror, 1932. /Weeping Woman, 1937./Guernica, 1937.''
* '''[[อเล็กซานเดอร์ อาร์คีเปนโค]]''' (Alexander Archipenko, ค.ศ. 1887-1964) ผลงานสำคัญคือ ''Woman Combing her Hair'', 1915.
=== 2. [[ฌอร์ฌ บรัก]] (George Braque, 1882-1963)===
* '''[[ฌัก ลิปชิตซ์]]''' (Jacques Lipchitz, ค.ศ. 1891-1973) ผลงานสำคัญคือ ''The Large Bathers'', 1923-1925; ''Mother and Child'', 1941-1945.
'''ผลงานสำคัญ'''
=== 6.* '''[[อ็องรี โลร็อง]]''' (Henri Laurens, ค.ศ. 1885-1954)=== ผลงานสำคัญคือ ''Man With Pipe'', 1919.
''::Houses at L’estaque, 1908./The Musician’s Table, 1913./The Black Pedestal Table, 1919./Horse’s Head, 1943./The Salon, 1944.''
* '''[[โอซิป ซัดกิน]]''' (Ossip Zadkine, ค.ศ. 1890-1967) ผลงานสำคัญคือ ''Commemorative Monument to the Destruction of Rotterdam'', 1953-1954.
=== 3. [[แฟร์น็อง เลเฌ]] (Fernand Leger, 1881-1955)===
'''''ผลงานสำคัญ'''''
''::Nudes in the Forest, 1910./City Landscape, 1914./The Builders, 1955.''
=== 4. อาร์คีเปนโค (Alexander Archipenko, 1887-1964)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::Woman Combing her Hair, 1915.''
=== 5. ลิปชิตซ์ (Jacques Lipchitz, 1891-1973)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::The Large Bathers, 1923-1925./ Mother and Child, 1941-1945.''
=== 6. [[อ็องรี โลร็อง]] (Henri Laurens, 1885-1954)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::Man With Pipe, 1919.''
=== 7. [[โอซิป ซัดกิน]] (Ossip Zadkine, 1890-1967)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::Commemorative Monument to the Destruction of Rotterdam, 1953-1954.''
 
== อิทธิพลของบาศกนิยมต่อลัทธิอื่น ==
129,754

การแก้ไข